zob nik شنبه 8 مهر 1396 12:24 ق.ظ نظرات ()

دوره پیش از تاریخ كه كلیه وسایل مورد نیاز انسان از سنگ ها یا به وسیله سنگ های سخت تهیه می شده است به سه دوره: دیرین سنگی و میان سنگی و  نو سنگی  تقسیم می شود. ولی در دوره نو سنگی انسان به وسیله سنگ های بسیار سخت مانند: آتشزنه و قطعات كوارتز سنگ های دیگر را می تراشیده و آنها را صیقلی می كرده است....

به نسبتی كه تمدن پیشرفت كرده است انسان اشیای موجود در طبیعت را بیشتر مورد استفاده قرار داده است. از اجزای ...

- زمین و آنچه در آن وجود دارد از زمان های بسیار قدیم توجه انسان را به خود معطوف داشته است.

به نسبتی كه تمدن پیشرفت كرده است انسان اشیای موجود در طبیعت را بیشتر مورد استفاده قرار داده است. از اجزای موجود در طبیعت: سنگ ها، مواد معدنی و كانی ها هستند كه انسان ماقبل تاریخ نیزبسیاری از آنها را می شناخته و اسباب و ابزارمورد نیاز خود را از آنها تهیه می كرده است.

در طبیعت پیش از هر چیز سنگ ها توجه انسان اولیه را به خود جلب كرده اند، زیرا انسان اولیه می توانسته از آنها ابزارهای مختلفی تهیه كند، نخستین اسباب های سنگی انسان را ریگ های رودخانه ها و كرانه های دریاها تشكیل می داده اند زیرا، این سنگ ها آسان به دست آمده و گرفتن و حمل آنها در دست نیز سهل بوده است. تا زمانی كه انسان هنوز به فلزات دسترسی پیدا نكرده بود لبه تیز سنگ ها را به عنوان: تبر، داس، چاقو، سرنیزه و.... مورد استفاده قرار می داد. در دوره پیش از تاریخ كه انسان آلات و ادوات خود را از سنگ تهیه می كرده صنعت سنگ تراشی هم رواج كامل داشته است.

دوره مزبور كه هنوز در سنگ هاتغییرات زیادی نداده اند و تنها به تراشیدن آنها می پرداخته اند به دوره «  دیرین سنگی » یعنی دوره سنگ های قد یمی موسوم است كه سنگ ها را به طور طبیعی به كار برده است و تراشیدن و صیقلی كردن آنها را هنوزنمی دانسته است. برای تهیه ابزارهای سنگی، سنگ هایی بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت كه سختی و مقاومت آنها بیشتر از سایر سنگ ها بود.

 سنگ هایی كه از این نظر بیشتر مورد توجه قرار داشتند عبارتند از: سنگ آتشزنه ( چخماق ) بیشتر از همه مورد استعمال داشته است و در صورت فقدان آن از: كوارتزیت، ابسیدین،  ژاسب و گاهی نیز از ماسه سنگ استفاده می شده است. انسان اولیه برای استفاده از این سنگ ها به استخراج آنها می پرداخته و بسیاری از این سنگ ها را ساكنان سرزمین هایی  كه فاقد این گونه سنگ های سخت بوده اند به عنوان اشیای بهادار حمل می كرده اند.

تجارت اشیای سنگی در این دوره رواج كامل داشته است. دوره پیش از تاریخ كه كلیه وسایل مورد نیاز انسان از سنگ ها یا به وسیله سنگ های سخت تهیه می شده است به سه دوره: دیرین سنگی و میان سنگی و  نو سنگی  تقسیم می شود. ولی در دوره نو سنگی انسان به وسیله سنگ های بسیار سخت مانند: آتشزنه و قطعات كوارتز سنگ های دیگر را می تراشیده و آنها را صیقلی می كرده است.

 در این دوران اسبابها و ابزارها تكامل بیشتری یافتند و به صورت قلم های مختلف، كه به كار سوراخ كردن و تراشیدن سنگ ها می خوردند در آمدند و ضمنا"كوچكتر و ظریفتر نیز شدند. انسان اولیه حدود پنجاه تا صد هزار سال پیش از میلا د برای نقاشی روی سنگ ها از كانی هایی مانند: اخرای سرخ، اخرای زرد و اكسید منگنز برای تهیه رنگ های سرخ،  زرد و بنفش استفاده می كرده است. بنابراین، به نظر می رسد كه این كانی ها نخستین مواد معـد نی باشند كه انسان به استخراج و استفاده آنهاپرداخته است.

در این زمان انسان بلورهای شفاف كوارتز و همچنین كهربا را به عنوان سنگ های بهادار می شناخته واز آنها گردن بند و سایر اشیای زینتی برای خود تهیه می كرده است. عصر فلزات از زمانی شروع می شود كه انسان فلزات را شناخته و توانسته آنها را استخراج كند و مورد استفاده قرار دهـد. در اوایل این عصر انسان طلا، نقره وآهن را ابتدا به صورت خالص پیدا كرده است، زیرا این فلزات امروزهم گاهی به طور خالص یافته می شوند. نظر بر اینكه ذوب سنگ های مس و استخراج آن سهلتر از سایر فلزات است لذا انسان پیش از تاریخ، حدود 4500 سال قبل از میلاد، موفق به استخراج مس شده است و این فلز را زودتر از سایر فلزات مورد استفاده قرار داده است.

 مصری های قـدیم، مقارن این زمان، رگه های كانی مس را در ناحیه سینا استخراج می كردند. آثار استخراج آنها تا امروز به خوبی باقی مانده است. پس از كشف مس انسان  قلع  را شناخت و به استخراج آن پرداخته است. حدود 2800 سال پیش از میلا د، انسان از آلیاژ مس و قلع به نسبت نه به یك فلز دیگری به نام مفروغ تهیه كرده است  كه سختی و مقاومت آن هم از مس وهم از قلع بیشتر است. در این دوره چون انسان اسباب و ادوات خود را بیشتر از مفروغ می ساخته است  این دوره را دوره مفروغ نامیده اند. در همین زمان انسان آهن را شناخته و كم و بیش آن را استخراج می كرده است، ولی آهن به علت مشكل بودن ذوب آن خیلی كمیاب بوده است. در1300 تا 1600 سال پیش از میلا د استخراج آهن در نزد هیتیتها كه اقوامی ترك نژاد بودند رواج داشته است و امروزنیز آثاراین استخراج در حوالی شهر آنكارا به خوبی دیده می شود. مصری ها حدود 3000 سال پیش از میلا د ساختن شیشه را به وسیله ذوب كردن ماسه های سیلیسی می دانستند. چندین سال پیش از میلا د، چینی ها به استخراج نمك طعام پرداخته بودند.

 یونانی ها در شهر قدیمی آتیك به وسیله غلامان و اسیران جنگی خود به استخراج سرب نقره دار پرداخته بودند. این سرب نقره دار یكی از منبع ثروت و قدرت آتن آن روز بوده است. در این ناحیه آثاراستخراج سرب تا به امروز به خوبی محفوظ مانده است. كاگران یونانی در این ناحیه برای استخراج رگه های سرب دالا نی به 150 متر حفر كرده اند و آن را به وسیله چاله هایی كه به طور عمودی حفر شده است به خارج راه داده اند تا بتوانند سرب استخراج شده را به بیرون بیاورند.

یكی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراستون 372 - 287 پیش از میلاد كه تجربه و مشاهده را اساس كار خود قرار داده بود، برای نخستین بار كتابی درباره زمین شناسی نوشت كه در آن از زغال سنگ نام برده است. چینی ها بین سال های 200 تا 210 پیش از میلا د به ساختن چینی پرداخته بودند و آن رااز خاك تپه ای به نام  كائولن می ساختند.به این مناسبت امروزه نیز خاك رس خالص را كه برای چینی سازی به كار می رود كائولن می گویند.

تاریخچه سنگها و گوهرها ( پس از میلاد )

لئوناردوداوینچی  ( آغاز سده 16) درباره فرسایش زمین بر اثر آبها نظریه بسیار صحیحی ابراز داشته است: به عقیده او كوه ها بر اثر فرسایش سبك می شوند و در نتیجه تعادل پوسته زمین برهم میخورد و موجب تجدید برآمدگیهای سطح زمین میشود این همان نظریه ای است كه امروزه به نظریه همستادی معروف است.

دانشمند یونانی كوه آتشفشان اتنا را مورد مطالعه قرار داد وبدرستی به وجود گدازههای زیر زمینی معتقد شده است  .

( در سده اول میلادی شهریونانی آگریژانت در سیلیس با چراغهای نفتی روشن می شده است. )

- امپدوكلس ( 495 – 435):دانشمند یونانی كوه آتشفشان اتنا را مورد مطالعه قرار داد وبدرستی به وجود گدازههای زیر زمینی معتقد شده است  و ضمنا وجود آبهای گرم را به آتشهای درونی زمین نسبت داده است.

- افلاطون ( 347 – 327):سنگهای آتشفشانها را مورد مطالعه قرار داده است.

- ابوریحان بیرونی ( 362 – 440): یكی از دانشمندان نامی ایران چگالیسنج ( پیگنومتر) را برای تعیین چگالی ( وزن مخصوص) كانیها اختراع كرد كه امروزه هم در آزمایشگاهها مورد استفاده است.

- ابن سینا ( 428 – 370): دانشمند مشهور ایرانی برای نخستین بار متذكر شده است كه: كوهها ممكن است به طور غیر مستقیم بر اثر عمل آبها به وجود آیند.

- آناكساگوراس ( 500 – 428):  درباره تغییرات زمین نوشته است:  تغییرات زمین به اندازه ای آهسته و كند است كه در مقایسه با طول مدت زندگی ما قابل رؤیت نیست.

- زكریاابن محمدابن محمود قزوینی ( 682 -600):  در كتابی به نام عجایب المخلوقات و قرایب الموجودات می نویسد: كانیها بر اثر بخارهای درونی زمین ایجاد شده. این همان فرضیه ای است كه امروزه هم دانشمندان آن را برای توضیح چگونگی تشكیل بسیاری از كانسارها قبول دارند.

( در سال 853 میلا دی زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت. )

- حنین ابن اسحاق نسطوری ( 873 - 809(: كشف كرد كه یاقوت سرخ و یاقوت كبود هردو یك كانی هستند كه به دو رنگ مختلف دیده می شود، زیرا این دو كانی از لحاظ شكل تبلور یكسانند. این برای نخستین باردر تاریخ كانی شناسی بود كه شكل بلورین كانی را برای تشخیص آن مورد توجه قرار دادند.

- سنكا: 4 سال پیش از میلا د  65 سال پس از آن نشان داد كه:

 سنگهای پر بها در میان شن ها ی رودخانه ها یافت میشود.

- قدیس آلبرتوس كبیر ( 1280 - 1193):  در فرانسه كه یكی از روحانیون مسیحی بود، فلسفه ارسطو را با مذهب مسیح آشتی داد و اجازه داد كه فلسفه ارسطو در دانشگاه پاریس كه در سال 1200 میلا دی تاْسیس شده بود تدریس شود. این شخص معتقد بود كه رگه های كانی،  شكافهایی هستند كه از مواد مذاب پر شده اند امروزهم این عقیده در مورد بسیاری از رگه های كانی قابل قبول است.

گئورگ بوئر ( 1555 - 1494):  در آلمان  نخستین كسی بود كه در سال 1546 كتابی درباره كانیها نوشت. در این كتاب:  سختی،  شكستگی، رنگ، جلا، چگالی، شفاف بودن،  شكل،  قابلیت انحلال و قابلیت ذوب كانیها را مورد مطالعه قرار داد. به عقیده این دانشمند:

( رگه های كانی شكافهایی هستند كه ابتدا بر اثر حركتهای زمین ایجاد شده اند و سپس مواد موجود در آبهای فرورو یا آبهایی كه از قسمت ژرف زمین بالا می آیند این شكافها را پر كرده اند. )

این فرضیه نیز امروزه برای بسیاری از رگه های كانی قابل قبول است.

لئوناردوداوینچی  ( آغاز سده 16) درباره فرسایش زمین بر اثر آبها نظریه بسیار صحیحی ابراز داشته است: به عقیده او كوه ها بر اثر فرسایش سبك می شوند و در نتیجه تعادل پوسته زمین برهم میخورد و موجب تجدید برآمدگیهای سطح زمین میشود این همان نظریه ای است كه امروزه به نظریه همستادی معروف است.

- استنون:یكی از بنیانگذاران كانی شناسی است سنگهارا به سنگهای اولیه و سنگهای ثانویه تقسیم كرده است.

- در سده  18سنگ شناسی به معنی حقیقی خود پا به عرصه وجود نهاد.

- ورنر ( 1817 - 1749):استاد دانشگاه فرایبرگ در سال 1775چنین نوشته است:

- عده زیادی از سنگها مانند:ماسه ها- آهك ها و000 در  دریا تشكیل شده اند.

- جیمزهال ( 1831 - 1762(: دانشمند انگلیسی رشته زمین شناسی تجربی را بوجود آورد. او آهك را درلوله های آهنی مسدودی دما دادآهك بر اثر دما ذوب و سپس بر اثر سرد شدن متبلور و تبدیل به مرمر شد. بدین ترتیب نشان داد كه چگونه بر اثر دما و فشاریك سنگ دگرگونی بوجود می آید.

- چارلزلیل ( 1875 - 1797(  این دانشمند اسكاتلندی عوامل كنونی و تاثیر سنگها را بر یكدیگر مورد مطالعه قرار داد. او برای اولین بار اصطلاح دگرگونی را در سنگ شناسی وارد كرد.

- كوتا: در سال 1862سنگها را به سه گوروه متمایز از هم تقسیم كرد:

1. سنگها ی خروجی

2.سنگهای دگرگونی

3.سنگهای ته نشستی

- روزفنبوش:این دانشمند آلمانی در سال 1887 سنگهای خروجی را به سنگهای:

1. جریانی

2.  پرتابی

3.ژرفی  تقسیم كرد، و این نخستین رده بندی سنگهاست كه بر اساس چگونگی وضع قرار گرفتن آنها انجام گرفته است.

درسال 1848 به كمك میكروسكوپ پلاریزان ساختمان های گیاهی را در داخل زغال سنگ كشف كردند. در آن زمان بحث بر سر این موضوع بود كه این ماده از محلی دیگر انتقال پیدا كرده است یا در همین مكان تشكیل شده است!؟

در آغاز سده 20 به كمك میكروسكوپ فلزنگاركه به وسیله انعكاس نور از سطح صیقلی فلزها و كانی ها آنها را مورد مطالعه قرار دادند.  و به این مسئله پاسخ نهائی داده شد و معلوم شد كه ماده ذغال سنگ از محل دیگری انتقال یافته است.

کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.

تاریخچه گوهرها و سنگ های قیمتی

اطلاعات لازم برای تشخیص اینکه چه جواهری کدام بیماری را معالجه می کند در کتاب های آن زمان وجود دارد. مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماری های آسان و زودگذر بعلت پودر جواهر خورانده شده نبود. بلکه دلیل اصلی تاثیر تلقین این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار شفا پیدا نمی کرد دلیل آن را ارزش کم و یا ناخالص بودن پودر جواهر مصرف شده می پنداشتند.

تاریخ استفاده از زیورها و سنگ های قیمتی به اندازه تاریخ پیدایش بشر و قدمتی هفت هزار ساله دارد. سنگ های قیمتی نمایانگر ثروت و تشخص بوده و فرمانروایان قدیم از نگین هایی که از این کانیها جواهر ساخته شده بود استفاده می کردند. استفاده از زیورهایی چون صدف ها و سنگ های زیبا و رنگین از سوی زنان نیز جدا از اعتقادات جادویی و پزشکی که داشتند سبب برانگیختن تحسین و جلب توجه مردان می شد.

در زمان های قدیم و بسیار پیش از آنکه بشر وسائلی آماده کند و یا مهارتی کسب نماید که بتواند سنگ های سخت را تراش داده و حک کند، سنگ های قیمتی علاوه بر ارزش مادی بیشتر جنبه سحر و جادو داشته و بعنوان طلسم برای صاحبانشان محسوب می شده اند و بعلت بعضی اعتقادات و افکار مرموز که نسبت به تاثیرات مخفی سنگ های رنگین داشتند، آنها را مورد ستایش و مصرف قرار داده بودند.

باور بر این بوده که دارندگان طلسم قادر به دور کردن شیاطین ، امراض و دیگر حوادث ناخوشایند از خود بوده و فرشتگان آنها را حمایت کرده و از سلامتی و خوشبختی برخورداری خواهند ساخت. از جمله اعتقادات این بود که عقیق انسان را در برابر گزیدن رتیل و برق زدگی محافظت می کند، یشم سبز می توانست باران بباراند و هر کس سنگ لاجوردی با خود داشت از حمله و نیش مار و افعی مصون می ماند.

تا اوایل قرن نوزدهم همچنان اعتقاد بر این بود که سنگ های قیمتی بعنوان شفا دهنده بیماری ها و ناراحتی های جسمی موثر هستند. گاهی وجود نگین یا تکه ای از سنگ جواهر در اتاق و یا نزدیک بیمار برای القا باور به شفا برای بیمار کافی بود و یا برای برطرف کردن درد بیمار آن را بر روی قسمت ناراحت بدن می گذاشتند و برای اطمینان بیشتر از شفا، نگین یا تکه سنگ جواهر را به پودر تبدیل کرده و به بیمار می خوراندند.

اطلاعات لازم برای تشخیص اینکه چه جواهری کدام بیماری را معالجه می کند در کتاب های آن زمان وجود دارد. مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماری های آسان و زودگذر بعلت پودر جواهر خورانده شده نبود. بلکه دلیل اصلی تاثیر تلقین این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار شفا پیدا نمی کرد دلیل آن را ارزش کم و یا ناخالص بودن پودر جواهر مصرف شده می پنداشتند.

امروزه حتی در کشور پیشرفته ژاپن نوعی از اینگونه خرافات بشکل قرص های کلسیم ساخته شده از مروارید پودر شده جلوه می کند و دارای مصارف پزشکی است.

در نتیجه باور انسان ها به رابطه مافوق طبیعی بین سنگ های جواهر و عالم ناشناخته آنها را مثلا به ستارگان ربط داده و هر جواهر را به یک ستاره از مجموعه ستارگان زودیاک نسبت داده، برای هر ماه ستاره ای و جواهری مشخص را معین کرده بودند.

تولد هر انسان را با جواهر مختص آن ستاره از مجموعه ستارگان مشخص می کردند و باور بر این بود که شخص متولد شده بوسیله نگین جواهری مختص آن ستاره حمایت می شود. انواع نگین های جواهر حتی برای آفتاب، ماه و دیگر کرات در نظر گرفته شده بود. اخیرا در بعضی از کشورها نوعی از سنگ های قیمتی را که در معادن استخراج می شوند بعنوان سمبل کشور خود برگزیده اند. در این راستا شایان ذکر است که از دیر باز اماکن مقدسه، کلسیاها و البسه مخصوص اجرای مراسم مذهبی توسط پاپ و استقف ها نیز با سنگ های گران بها تزیین می شده اند.

سرانجام تحت تاثیر ساختمان پیچیده اجتماعات بشری و عوامل فردی و روانی و اجتماعی و حس رقابت و اعتقاد به جنبه های جادویی و پزشکی زیورها و گوهرها و مهره ها، استفاده از زینت آلاتی چون گوشواره ها و خلخال ها که با نگین ها و سنگ های قیمتی گران بها و نیمه قیمتی تزیین می گردیدند شدت و اهمیت فراوانی یافته و با تبادل کالا و بازرگانی رواج و توسعه جهانی یافت چنان که رفته رفته بکار گرفتن این قبیل اشیا تجملی و زینتی جزو عادات و رسوم عمومی جوامع بشری گردیده است.

بهرحال امروزه جواهرات بیش از آنکه بعنوان سمبل ماهها یا کشورها و یا برای تزیین مطرح باشند بعنوان پشتوانه مالی و سرمایه گذاری دراز مدت مورد نظرند. جواهرات در حقیقت سرمایه هایی هستند که با وجودی که جای کمی را اشغال می کنند ولی توانسته اند بیش از دیگر انواع سرمایه گذاری ها در چند دهه اخیر تورم و کاهش ارزش نقدینگی ها را تحمل نمایند. امروزه بخش هایی از گوهر شناسی جنبه علمی به خود گرفته و گوهر تراشی و ساختن زیورهای گوناگون نیز جزو رشته های هنری بشمار می رود.

در ایران نیز از همان آغاز تاریخ استفاده از زیورها معمول بوده است و گوهر شناسی و گوهر تراشی و گوهر نشانی همواره در این سرزمین رواج داشته و مورد توجه خاص مردم بوده است. هنوز هم مردم ایران از هر طبقه و صنف علاقه خود را به زیورها و گوهرها از دست نداده و هر یک به فراخور وسیله ای زینتی چون انگشتری و امثال آن را مورد استفاده قرار می دهند.

کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.